Uppföljning brainstorm

 


Uppföljning av mötet den 3 juni. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter och fånga upp det vi kom fram till förra gången. Men gruppen är ny, någon har fått förhinder och någon är ny och innan jag hinner reagera går vi ett nytt, kreativt varv och jag tappar styrfart. Det landar i en fördelning av uppgifter till slut, men en del av lusten tycks ha gått förlorad. Jag funderar över om det kan hänga samman med tanken om vilka agendor som agerar parallellt? Vad är det var och en förväntar sig i mötet?