Frukostrep 2008-05-17

 
 

Frukostrepetitionerna fortsätter. Om förra lördagen innebar en försiktig uppstart så blev denna frukost desto livligare. Vi tog vid där vi slutade för någon månad sedan, efter att ha lyssnat på Low Dynamic Orchestra med Stefano Scodanibbio. Det är här ett utsnitt ur Mats Perssons “Sånger och lekar” vi arbetar om för en frukostbesättning.