Rubrik

 

Trots noggranna förberedelser blir den planerade konserten i Vallby kyrka inställd. Det uppdagas att det kan hänga samman med reaktionerna på den konsert som genomfördes i Hammenhögs i augusti samma år. Augustikonserten var på intet särskilt spektakulär. Men några personer reagerade negativt och tidningen Österlenmagasinet hade en recension med titeln ”Ointressanta ljud”, vilket i sig är en intressant rubrik. I debatten som följde framhölls att vi som ägnar oss åt konst använder oss av makt för att sätta oss i ”… något slags finrum där vi ’vanliga’ människor inte har inträde (om vi mot förmodan skulle vilja).” och ” … som bygger på att utanförskapet av oss andra skapa[r] samhörigheten i den lilla intima kulturgruppen.” ÖM i augusti 2007.