KammarensembleN

 
 


18 September    Konsert för grannar: KammarensembleN:

                Anders Kilström (piano),

                Peter Fridholm (flöjt), Kristian Möller (klarinett),

                Jonny Axelsson (slagverk), Jeffrey Lee (violin) samt

                Chrichan Larson (cello).

                Konserten ägnas åt nordamerikansk konstmusik.


                ELLIOTT CARTER 100 - Kammarmusik


    Canon for 4 (1971) för flöjt, basklarinett, violin & cello


    Esprit rude/Esprit doux (1985) för flöjt och klarinett    


    Con leggierezza pensosa (1990) för klarinett, violin & cello


    Epsrit rude/Esprit doux (1994) för flöjt, klarinett & marimba 


    Steve Reich (2007 års Polar pristagare):

    New York Counterpoint(1985)för klarinett solo och bandstämma.


                  Paus


    Chritian Wolf


    Charles Ives Piano trio (1911)