Ljudverkstad II

 

Under fem dagar hålls Ljudverkstad II, en uppföljning på den ljudverkstad som ägde rum hösten 2006. Då var det årskurs 2 i Simrishamns kommun som var inbjudna. Nu var det årskurs 3, alltså samma elever. Tanken med detta var att fördjupa kontakten snarare än att nå fler och andra elever. 2006 års ljudverkstad föll också väl ut varför det kunde tänkas finnas positiva förväntningar hos samma grupp kring ett nytt besök.

Den första ljudverkstaden använde sig i huvudsak av elektroakustiska ”instrument”. I den nya versionen av ljudverkstaden används uteslutande elektronik och datorgenererade ljud. Principen för de sju ljudstationerna var låta var och en av dem tolka var sin modalitet. Det rörde sig om tryck, ljus, rotation, beröring, kapacitans, gravitation och kombinationstryck.

Hela workshopen startade med en kort genomgång av vad ström är. Varför lyser en lampa? Lampans kopplas till ett batteri. Kan ström gå igenom vanlig plast? Genom metall? Funkar i så fall en vanlig 5-krona?!

En enkel övergång: En kudde hade preparerats med en tryckkänslig sensor. Genom att koppla batteriet, först till kudden och så vidare till lampan, kunde lampan dimmas. Varje station fick sedan en kort presentation där funktionen beskrevs.

. Så här skrev Ystads Allehanda.


Här är en länk till bildspelet ...