Middag – lokal kultur och näring

 

Presentationen för företagarna var lyckad. De flesta verkade intresserade av att gå vidare och såg festivalen som en möjlighet för byn att få uppmärksamhet. Mötet med representanterna från kultursektorn i byn var inte lika positivt, viss avvaktan kunde noteras, om än ett visst intresse.

Nu var det dags att mötas gemensamt för att se hur vi kunde gå vidare. Gäst denna kväll var Camilla Backman, konstnär med ett förflutet på Konstakuten. Camilla Backman och Dag Nemeth flyttade till Hammenhög för ett par år sedan och startade Garageprojektet, ”ett mötesrum för konst på Österlen”.

Under middagen seglar en dittills outtalad kritik upp: ”är det här egentligen bra?”. Här finns material för en avhandling: Vad är det projektet har satt igång? Hur ser de olika agendorna i rummet ut, vad har var och en för förväntningar på mötet? Hur ser de strukturella motsättningarna ut?

Uppenbart är att det finns ett tydligt, pragmatiskt intresse för samarbete inför festivalen från företagarhåll. Man ser så klart möjligheten att sätt byn på kartan och det är ju bra för allas affärer, ja för privatpersoner också som ju kan se huspriserna stiga i takt med att efterfrågan ökar. Men hur är det med den allmänna nyfikenheten? Jodå, den tycks också finnas. Men som vanligt lever denna en mer trevande tillvaro. Den kräver mer tillit och stabilare relationer för att blomma tycks det. Men nog märks intresset, trots den heterogena samlingen idag.