Middag med Karin Jönsson

 

Karin Jönsson fick höra talas om F.K.I.T. och presenterade idén om ett inslag för SVTs ”Sverige!”. Det passade väl in i projektets ambition att nå ut och etablera sig i ett större sammanhang.