RANK i Stockholm

 

Riksföreningen för nutida konstmusik har möte i Stockholm och har bjudit in Amit Sen för att hålla ett föredrag om Ars & Modus arbete. Det blir en kort redogörelse för bakgrunden, den isolering som tycks prägla vårt fält, strävan efter att nå ut och dubbelheten som uppstår när man samtidigt och för att motivera sitt existensberättigande måste avgränsa sig mot andra verksamheter (t.ex. motsvarande populärkulturella uttryck).


Som exempel på hur detta kan ta sig uttryck beskrevs hur vi alla tvekar inför en nykomling som agerar på ett sätt som inte är sanktionerat av ”eliten” på området. Något år senare kan nykomlingen antingen vara en i gänget eller utfrusen, allt beroende på hur personen har agerat och mindre på de rent konstnärliga kvaliteterna. Viss igenkännande genans kunde märkas hos auditoriet.