Bilkonsert

 

Fredagen den 4 juli 2008 Bilkonsert


Program:

Prophecy no. 3 - Amit Sen (uruppförande)

Treatise - Cornelius Cardew

Variations I - John Cage


Grannarna i byn tolkade samtida konstmusik, med solnedgången som bakgrund, nedanför Hammenhögs gästgivaregård. Tolv bilar inklusive en brandbil deltog.

Publiken, ca 300, kunde ta del av detta från gästgiveriets uteservering. När publiken lämnar gästgiveriet fylldes Hammenhögs bygata av ett spontant tutande.

Konserten genomförs inom ramen för projektet F.K.I.T.


Medverkande:

Björn Carlgren

Christina Carlgren

Fredrik Ekwall

Monica Eriksson

Martin Lundin

Jan Neuhausser

Linda Nilsson

Anneli Olsson

Doris Olsson

Jan Persson

Ulf Persson

Helén Sollerhag Persson

Malin Svensson


LÄNK TILL: PROGRAMBLAD, YOUTUBE, ARTIKEL I ÖM


Bilder från förberedelser, repetition och konsert.