Långlunch med företagarna

 

Lunchen hade en dubbel agenda, dels att undersök hur intresset av att lyfta huvudet och titta bortanför den egna verksamheten för att se leta synergieffekter, ser ut. Och dels att presentera LUR-festivalen i september som en möjlighet att få uppmärksamhet kring Hammenhög som helhet. För att göra detta presenterades en summarisk analys av företagsstrukturen i Hammenhög och delar av den analys av regionen som Price Waterhouse Cooper har gjort.

Det hela föll ut mycket bra och det bestämdes att vi ses vid ytterligare ett tillfälle. Det blev föreslaget den 15 maj, då vi har F.K.I.T. middag.