“TORN”   ••• INSTÄLLT! •••   SE NEDAN


Den 28 mars startar (förhoppningsvis!) projektet TORN.

Målet är att bygga ett 15 meter högt torn av timmerstockar på torget i Hammenhög. Tanken är att alla som vill ska få hjälpa till. Det är i själva verket en förutsättning för att tornet ska gå att bygga!


TORN kommer delvis att gjutas fast och förses med avlastningar. Det får en diameter om ca: 3,4 meter och ska vara möjligt att bestiga. TORN kommer att förses med en spiraltrappa invändigt. TORN kommer att vara låst då det är obevakat, då högst sju personer kan vistas i det samtidigt av säkerhetsskäl. TRON kommer att stå i cirka sju dagar innan det rivs igen.


Välkommen!


Målet var så nära ...


Den 11 mars erhölls tillstånd från Polisen att bygga TORN. Kommunen beställde kabelanvisning av Telia och Eon, grannar och konstruktör kontaktades. Projektet måste förstås flyttas fram i tiden. Starten var ursprungligen planerad till den 7 mars. Efter ett snabbt beslut flyttades starten till den 28 mars.


Så visar det sig att konstruktören, på grund av de ändrade planerna, själv inte kommer att ha möjlighet att närvara vid bygget. Eventuellt kan han komma ner till resningen av tornet, som ju byggs liggande.


Plötsligt står initiativtagaren Amit Sen alltså ensam kvar som arbetsledare. Ska en konstnär/musiker ansvara och leda ett byggprojekt av den här arten och av den här storleken? Finns det annan kvalificerad hjälp att tillgå? Kommer folk att ställa upp?


Frågorna får dådkraften att svikta och inför den oöverblickbara arbetsinsatsen och avsaknaden av experthjälp bestämmer sig initiativtagaren för att avblåsa projektet.


För gott?

Det återstår att se.- - - - - - -       Ett stort tack till alla inblandade!      - - - - - - -Amit - Hammenhög, måndagen den 24 mars.


                                                Läs hela historien här.